افغانستان

حزب اسلامی بر ادامه‌ای فعالیت‌هایش تأکید کرد

یک روز پس از اعلام دوباره ممنوعیت فعالیت احزاب سیاسی از سوی طالبان، حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار هم‌چنان از ادامه فعالیت‌هایش خبر می‌دهد.

یک عضو رهبری این حزب می‌گوید که هرچند وزارت عدلیه طالبان، حزب اسلامی را لغو و فعالیت آن را ممنوع کرده؛ اما در عمل، تفاوتی کُلی در حزب نیامده‌ است.

او تایید می‌کند که همه دفترهای حزب اسلامی به اقامت‌گاه گلبدین حکمیتار در وزیراکبر خان کابل انتقال یافته‌اند.

طالبان پس از تسلط بر افغانستان، فعالیت احزاب سیاسی در افغانستان را ممنوع اعلام کردند.

در همین حال، تصویرهای تازه هم ادامه ملاقات‌های آقای حکمیتار در چارچوب حزب اسلامی را نشان می‌دهد.

این درحالی است که وزارت عدلیه طالبان هشدار داده که در صورت دوام فعالیت احزاب سیاسی، برخورد قانونی و شرعی می‌کند.

در پی اعلام تازه و دوباره ممنوعیت فعالیت احزاب از سوی طالبان، این تصویرها از روز گذشته (پنجشنبه، ۱۶حمل) دوام دیدارهای گلبدین حکمیتار، رهبر حزب اسلامی را در اقامت‌گاه تازه‌اش در وزیر اکبر خان، کابل نشان می‌دهد.

یک عضو رهبری این حزب می‌گوید که هرچند وزارت عدلیه طالبان حزب اسلامی را لغو و فعالیت آن را ممنوع اعلام کرده‌؛ اما در فعالیت‌های حزب تغییری نیامده است.

به گفته او، همه دفترهای حزب اسلامی نیز به اقامت‌گاه آقای حکمتیار منتقل شده‌اند و در کار آن‌ها تفاوتی به میان نیامده‌ است.

این عضو حزب اسلامی نوشته است: «تصمیم گرفتیم که به یک محل در وزیر اکبر خان نقل مکان کنیم. عجالتاً امیر مجاهد حزب اسلامی افغانستان آن‌جا اقامت دارند و دفاتر حزب‌ اسلامی هم آن‌جا انتقال پیدا کرده‌است. فعالیت‌های حزب کم‌وبیش بدون تفاوت نسبت به زمان قبلی ادامه دارد.»

عضو رهبری حزب اسلامی می‌گوید، مساله‌ی دفتر این حزب و اقامت‌گاه گلبدین حکمیتار با وزیر عدلیه طالبان و کسانی‌ در قندهار، مرکز قدرت رهبر طالبان مورد منازعه بود.

با این همه، وزارت عدلیه طالبان هشداری به فعالیت احزاب سیاسی دارد؛ احزابی که به گفته این وزارت طالبان، لغو شده‌اند؛ اما موضع‌گیری و تحرک‌هایی دارند.

برکت‌الله رسولی، سخنگوی وزارت عدلیه طالبان گفتپ: «وزارت عدلیه هرگونه فعالیت زیر نام حزب را در افغانستان غیرقانونی می‌داند و هشدار می‌دهد که در صورت تکرار چنین فعالیت‌ها با متخلفان برخورد قانونی و شرعی خواهد کرد.»

وبسایت وزارت عدلیه دولت پیشین افغانستان نشان می‌دهد که ۷۴ حزب سیاسی به گونه رسمی در افغانستان فعالیت داشتند؛ اما به دنبال به قدرت رسیدن دوباره طالبان از فعالیت روشن هیچ یکی از این احزاب در درون افغانستان دیگر خبری نشد.

در بیش از دونیم سال گذشته، اما دست‌کم دو حزب که در دولت پیشن ثبت رسمی نبودند، زیر حاکمیت طالبان فعالیت داشتند؛ حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمیتار و حزب اسلام‌گری التحریر که طالبان هر دو را لغو کرده‌اند؛ اما کماکان فعالیت هر دو پا بر جاست.در این میان، طالبان ده‌ها عضو حزب تحریر را بازداشت کرده‌اند.

عزیز رفیعی، آگاه مسائل سیاسی می‌گوید: «ایدیولوژی طالبان بر اساس دین، مذهب و با قرائت فقه‌ی و قبیله‌ای شکل می‌گیرد.

این باور با باورهای دموکراتیک و ارزشی نمی‌تواند هم‌خوانی داشته باشد. بنابراين باور طالبان به احزاب سیاسی و تنوع و هم‌چنان یک‌دگر پذیری، یک‌ باور زورمندانه و اقتدارگرایانه بر اساس فتح است و با چنین باوری نمی‌تواند دگران را در پهلوی خودش بپذیرد.»

در شرایطی که طالبان تاکنون هیچ قانونی برای اداره‌های شان نه‌ریخته‌اند، روشن نیست که وزارت عدلیه آنان برمبنای کدام اساس در برابر ادامه فعالیت احزاب سیاسی برخورد خواهد کرد.

هرچند که وزیر عدلیه طالبان می‌گوید، با موجودیت «کتاب خدا و سنت پیامبرش»، خلای قانونی وجود ندارد.