افغانستان

طالبان می‌گویند ۶۶ خانه دیگر به زلزله‌دگان هرات سپرده شدند

طالبان می‌گویند که ۶۶ خانه دیگر که به کمک مالی صنعت‌کاران ساخته شده بودند، به آسیب‌دیدگان زمین‌لرزه در ولسوالی‌های گلران و انجیل این ولایت هرات سپرده شدند.

تلویزیون ملی، زیر اداره طالبان به نقل از رییس اطلاعات و فرهنگ طالبان در هرات گزارش داده است که تاکنون چهار هزار خانه به آسیب‌دیدگان زمین‌لرزه در بخش‌های گوناگون ساخته شده‌اند.

در زمین لرزه سال گذشته در هرات بیش از ۲۱ هزار خانه تخریب و حداقل ۱۷ هزار خانه دیگر آسیب دیده‌اند.