افغانستان

خبرنگاران افغانستان در تبعید خواهان تسریع صدور ویزه برای خبرنگاران در پاکستان شدند

شماری از خبرنگاران افغانستان در تبعید در یک اعلامیه خواستار تسریع روند صدور ویزه برای خبرنگاران افغانستان در پاکستان شدند.

آنان می‌گویند که جان خبرنگاران افغانستان در کشورهای سوم را «باید نجات داده شود.»

این خبرنگاران در واکنش حمله مسلحانه بر احمد هنایش رییس شبکه رسانه‌ای «کهکشان» افزودند که او در پاکستان منتظر تاییدی ویزه خود و خانواده‌اش از طرف ایالات متحده بود.

این خبرنگاران با اشاره به حضور دیپلوماتیک طالبان در کشورها به ویژه ایران، پاکستان و ترکیه هشدار داده‌اند که جان اکثر این خبرنگاران در خطر است.