زنان

زنان معترض: گرفتن اعتراف اجباری خلاف اخلاق اسلامی و مغایر حقوق زندانیان است

جنبش زنان برای صلح و آزادی در یک اعلامیه در واکنش به نشر نوار تصویری منیژه صدیقی از سوی طالبان گفته‌ است که «گرفتن اعتراف اجباری خلاف اخلاق اسلامی و مغایر حقوق زندانیان است.»

این جنبش با محکومیت این رفتار طالبان افزوده است که از همان اوایل بازداشت خانم صدیقی از سوی استخبارات طالبان «غیرانسانی» بود.

با این حال جنبش زنان برای صلح و آزادی از نهادهای بین‌المللی حقوق بشری خواسته‌ است که برای آزادی «بی‌قید شرط» منیژه صدیقی از زندان طالبان تلاش کنند.

این واکنش در حالی است که طالبان امروز نوار تصویری از منیژه صدیقی، فعال حقوق زن را پس از هفت در بازداشت نشر کرده است.

صدیقی که به اتهام «پاره کردن عکس» هبیت‌الله، رهبر طالبان در زندان طالبان به می‌برد گفته که او از طرف طالبان «شکنجه نشده» و میخواهد در روز عید نزد خانواده خود باشد.