افغانستان

منابع: طالبان بیش از ۱۰ باشنده پنجشیر را بازداشت کردند

منابع در پنجشیر در تماس با آمو می‌گویند که طالبان بیش از ده تن از باشندگان این ولایت را بازداشت کرده‌اند.

چند منبع از باشندگان این ولایت می‌گویند که طالبان روز گذشته (چهارشنبه) سه تن را در روستاهای «بخشی‌خیل» و «درخیل» ولسوالی رخه ولایت پنجشیر بازداشت کرده‌اند.

این منابع می‌گویند که طالبان چندین تن دیگر را از ولسوالی بازارک نیز با خود برده‌اند.

در همین حال، یک منبع دیگر در تماس با آمو می‌گوید که طالبان در یک هفته پسین ۱۰ تن از جوانان پنچشیری را از منطقه‌ی خیر خانه‌ی کابل بازداشت کرده و تا کنون از سرنوشت آنان خبری نیست.

این در حالی است که در یک هفته‌ی پسین دو جوان پنجشیری، یکی در حوزه چهارم امنیتی کابل و دیگری در خیرخانه توسط افراد ناشناس تیر باران شدند.

پیش از این یوناما در یک گزارش گفته بود که طالبان باشندگان بخش‌های هزاره نشین و تاجیک نشین کابل، «به‌شمول پنشجیری‌ها» را بازداشت می‌کنند.