افغانستان

طالبان سه تن را به اتهام فعالیت سیاسی در قندهار مجازات کردند

شهر قندهار. عکس از آرشیف.

طالبان امروز (پنجشنبه) سه تن را در قندهار به اتهام فعالیت سیاسی مجازات کردند.

در خبرنامه دادگاه عالی طالبان آمده است که از این میان دو تن هر کدام به ۱۵ سال زندان محکوم شدند و یک تن دیگر ۳۰ شلاق زده شد.

در خبرنامه آمده است که یک تن دیگر از سوی این دادگاه به اتهام «فساد اخلاقی» به ۸ ماه زندان محکوم شد.

این در حالی است که طالبان فعالیت احزاب سیاسی در کشور را منع کرده‌اند.

پیش از سقوط نظام پیشین، بیش از ۷۰ حزب سیاسی در وزارت عدلیه ثبت بودند.