افغانستان

وزارت عدلیه طالبان بار دیگر به ممنوعیت فعالیت احزاب سیاسی تاکید کرد

وزارت علیه طالبان بار دیگر در اعلامیه‌ای بر ممنوعیت فعالیت احزاب سیاسی و «بنیادهای خیریه غیرقانونی» در افغانستان تاکید کرده و گفته‌ است که ریاست مربوط به احزاب سیاسی در این وزارت لغو شده است‌.

آمارهای وزارت عدلیه از دولت جمهوریت نشان می‌دهند که پیش از تسلط طالبان بر افغانستان، بیش از ۷۰ حزب سیاسی در این وزات ثبت بودند.

این وزارت بی‌ آن‌که از کسی با حزبی نام ببرد در این اعلامیه گفته است که با وجود این ممانعت «برخی از مسئولان احزاب سیاسی» که در دولت پیشین ثبت وزارت عدلیه بودند «اقدام به موضع‌گیری‌ها کرده و حرکاتی را از آدرس احزاب لغو شده خویش انجام داده‌اند».

این وزارت گفته است که آنان «هرگونه فعالیت» زیر نام حزب را در افغانستان «غیرقانونی» می‌دانند.

با این حال به احزاب سیاسی فعال در افغانستان هشدار داده‌اند که «صورت تکرار چنین فعالیت‌ها با متخلفان برخورد قانونی و شرعی خواهد شد».

در همین حال طالبان به مسئولان نهادهای اجتماعی در افغانستان نیز هشدار داده‌اند که آنان نمی‌توانند به فعالیت‌های خود ادامه بدهند.

در این اعلامیه طالبان آمده است که تنها بنیادهای خیریه و اتحادیه‌ها می‌توانند در «چوکات اصول و با جواز رسمی» از این وزارت فعالیت کنند.

این در حالی است که پیش از تسلط طالبان بر افغانستان، شمار زیادی از احزاب و نهادهای خیریه و اجتماعی در کشور فعالیت داشتند.