افغانستان

سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان از پاکستان خواست تا در زمینه امنیت خبرنگاران مسئولانه عمل کند

سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان در واکنش به حمله مسلحانه بالای احمد هنایش، خبرنگار افغانستان در پاکستان گفته است که اسلام آباد باید در زمینه امنیت خبرنگاران مسئولان عمل کند.

این نهاد حامی خبرنگاران امروز در اعلامیه‌ای افزوده است که آنان این حمله را به شدت محکوم می‌کنند.

با این حال سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان از پاکستان خواسته است تا عاملان این رویداد را هرچه زودتر شناسایی و مراجع قضایی معرفی شوند.

در اعلامیه این سازمان آمده است که خبرنگاران افغانستان در «بدترین» وضعیت امنیتی در پاکستان قرار دارند.

سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان از نهادهای مدافع حقوق خبرنگاران در پاکستان و جهان خواهان همصدایی بیشتر شده و تاکید کردند آنان باید چنین حمله‌های «بزدلانه» را با همکاری نهادهای مرتبط جستجو و جلو این رویدادها را بگیرند.

این نهاد همچنین از نهادهای بین المللی خواهان تسریع روند انتقال خبرنگاران افغانستان از پاکستان به کشور سوم شده و افزودند آنان باید در این زمینه تلاش بیشتر کنند.

این واکنش در حالی است احمد هنایش خبرنگار پیشین در رادیو آزادی و مسئول دو رسانه در داخل افغانستان روز گذشته در پاکستان از سوی افراد مسلح ناشناس مورد سوء قصد قرار گرفت.