افغانستان

عفو بین‌الملل: طرح پاکستان برای اخراج مهاجران قوانین جهانی حقوق‌بشر را نقض می‌کند

عفو بین‌الملل در گزارش تازه‌اش گفته است که پاکستان باید از نادیده‌گرفتن درخواست‌های جهانی برای «توقف اخراج غیرقانونی مهاجران افغانستان» دست بردارد.

در گزارش این سازمان آمده است: «بی‌توجهی بی‌رحمانه مقام‌های پاکستان به آزار و شکنجه، نقض جدی حقوق‌بشر و فاجعه انسانی احتمالی در صورت اخراج این مهاجران به افغانستانِ زیر اداره طالبان، دل‌خراش است».

عفو بین‌الملل هم‌چنان گفته است که «طرح بازگرداندن اتباع خارجی بی‌مدرک» پاکستان، قوانین حقوق‌بشر بین‌المللی و حقوق پناهندگان را «نقض» می‌کند و جان همه پناه‌جویان افغانستان را به خطر می‌اندازد.

این در حالی است که دولت پاکستان پیش از این اعلام کرد که بعد از ختم ماه رمضان، اخراج مهاجران بی‌مدرک افغانستان را سرعت خواهد بخشید و بر بنیاد این گزارش، این روند شامل دارندگان «کارت شهروندی افغانستان (ACC)» نیز می‌شود.

عفو بین‌الملل گفته است که اگر این طرح عملی شود، جان بیش از ۸۰۰هزار پناه‌جوی افغانستان در سراسر پاکستان به خطر خواهد افتید و موج دیگری از آزار و اذیت و بازداشت را به راه خواهد انداخت.

در این گزارش آمده است: «طرح بازگرداندن اتباع خارجی غیرقانونی پاکستان، ناقض حقوق پناهندگان و حقوق‌بشر بین‌المللی؛ به‌ویژه اصل عدم بازگرداندن است و جان همه پناه‌جویان افغانستان؛ به‌ویژه زنان، دختران، روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق‌بشر را به خطر می اندازد».

عفو بین‌الملل می‌گوید که این تصمیم دولت پاکستان فاقد شفافیت است و «خودسرانه» اعتبار مدرک (کارت ACC) را که توسط خود دولت این کشور صادر شده را لغو می کند.

این سازمان از دولت پاکستان خواسته است که فوراً این تصمیم را لغو کند، قانون منطبق با حقوق‌بشر در حمایت از حقوق پناهندگان در این کشور را تصویب کند و به عضویت کنوانسیون سال ۱۹۵۱ مربوط به وضعیت پناهندگان همراه با پروتکل‌های آن درآیند».

این در حالی است که بسیاری از شهروندان کشور پس از تسلط طالبان بر افغانستان در اگست ۲۰۲۱، از ترس آزار و اذیت به پاکستان رفته‌اند تا بتوانند به کشورهای مقصد برسند؛ اما در برخی موارد، در معرض موج‌هایی از بازداشت‌های خودسرانه، دست‌گیری و تهدید اخراج از این کشور، نیز قرار گرفته‌اند.