افغانستان

جبهه مقاومت مدعی کشتن یک عضو طالبان در کابل شد

جبهه مقاومت ادعا می‌کند که افراد این جبهه بر یک ایست‌بازرسی طالبان در کابل حمله کرده‌اند.

این جبهه در خبرنامه‌ای ادعا کرده است که در این حمله که در حوزه هشتم امنیتی شهر کابل انجام شد، یک عضو طالبان کشته شد و دو تن دیگر زخمی شده‌اند.

در خبرامه آمده است که این حمله ساعت ۸:۲۰ چهارشنبه شب انجام شده است.

طالبان تاکنون در این باره چیزی نگفته‌اند.