افغانستان

معین وزارت داخله طالبان از «تی‌تی‌پی» خواست به جای جنگ مذاکره کند

معین وزارت امور داخله طالبان می‌گوید که تی‌تی‌پی ( تحریک طالبان پاکستان) از پشتیبانی مردمی برخوردار نیست و به جای جنگ باید مذاکره کند.
اما در این میان، اسلام‌آباد بار دیگر افزایش تحرک‌های «تی‌تی‌پی» را بر دوش طالبان می‌گذارد.
در تازه ترین مورد، وزیر دفاع پاکستان گفته است تا هنگامی‌که مرکزهای آموزشی تی‌تی‌پی در افغانستان بسته نشوند، ناامنی‌ها در کشورش ادامه خواهد داشت.
آگاهان می‌گویند که روابط طالبان و اسلام‌آباد هرچند که انتظار می‌رفت با ایجاد دولت تازه در پاکستان اندکی بهبود یابد، اما با آن‌هم مسئله تی‌تی‌پی با گذشت هر روز تیرگی‌های روابط میان دو طرف را بیش‌تر ساخته است.
مسئله تحریک طالبان پاکستانی ظاهرا روابط طالبان با پاکستان را به گروگان گرفته است.
در یک موضع‌گیری کم‌پیشینه، معین وزارت داخله طالبان در سفری به ولایت خوست، از تی‌تی‌پی می‌خواهد با اسلام‌آباد صلح کند، چون پشتیبانی آن‌چنانی مردمی ندارد.

محمد نبی عمری معین وزارت امور داخله طالبان می‌گوید: «طالبان یا مجاهدین پاکستان که با نظام خودشان می‌جنگند، تجربه ما این است که اگر افغانستان را خدا به من می‌سپرد، همه این‌ها با ما ایستادند. اما شما ممکن است غیرنظامیانی مانند ما نداشته باشید».

اسلام‌آباد هنوز هم باور دارد که افزایش تحرک‌های تی‌تی‌پی ریشه در افغانستان دارد.
به تازگی، اکسپرس تریبون از زبان وزیر دفاع پاکستان گزارش داده است تا زمانی که مرکزهای آموزشی و پناه گاه‌های تحریک طالبان پاکستان بسته نشوند، این چرخه ناامنی‌ در کشورش ادامه خواهد داشت.

خواجه محمد آصف در ادامه افزوده است: «ما جنگ کرده‌ایم و برای افغانستان فداکاری کرده‌ایم. اما با تغییر نگرش دولت افغانستان، گزینه‌های ما برای آنان محدود است. راه‌حل ارائه‌شده از سوی طرف افغانستان قابل اجرا نبود تا زمانی که کابل کمپ‌های آموزشی و پناهگاه‌های تحریک طالبان پاکستان (تی‌تی‌پی) را تعطیل نکند، ادامه خواهد داشت».

پاکستان پس از حاکمیت دوباره طالبان، نخستین کشوری بود که مقام‌های کشورش از جمله رئیس سازمان استخبارات آن به کابل سفر کرد. با وجودی‌که این پاکستان تاهنوز طالبان را به رسمیت نشناخته، اما در یک اقدام دیپلوماتیک، سفارت افغانستان در پاکستان را به طالبان سپرد و سفارت کشورش در کابل را نیز باز نگه داشت.
اما حمله های تی‌تی‌پی در خاک پاکستان این روابط را به تیرگی کشانده است.
برخی از آگاهان به این باورند که پاکستان خودش در ایجاد گروه‌هایی مانند «تی‌تی‌پی» نقش اصلی داشته است.

تی‌تی‌پی از بدو ایجاد در سال ۲۰۰۷، روابط راهبردی با طالبان افغانستان تامین کرد، روابطی که حالا به گفته منابع آگاه، پیوندهای خانوادگی را نیز شامل می‌شود و طالبان را در میان اسلام‌آباد و تی‌تی‌پی، در یک دشواری قرار داده است.