افغانستان

لغزش کوه در غور جان هفت عضو یک خانواده را گرفت

در پی لغزش کوه در قریه خورنج ولسوالی چهارسده ولایت غور در غرب کشور، هفت عضو یک خانواده جان باختند.

تلویزیون ملی زیر اداره طالبان به نقل از مقام‌های محلی طالبان گزارش داده است که این رویداد سه شنبه شب رخ داده است.

بر بنیاد این گزارش، در این رویداد یک خانه به گونه کلی تخریب شده است.