جهان

عبدالفتاح سیسی برای سومین دوره به عنوان رییس جمهور مصر سوگند یاد کرد

عبدالفتاح سیسی، روز سه‌شنبه برای سومین دوره به عنوان رییس جمهور مصر سوگند یاد کرد.

او در ساختمان جدید پارلمان این کشور که در پایتخت جدید اداری موقعیت دارد، سوگند یاد کرده است.

دولت مصر برای ساخت این پایتخت اداری ۵۸ میلیارد دالر هزینه کرده است که بزرگ ترین پروژه این کشور به شمال می‌رود.

آقای سیسی که در انتخابات ماه دسمبر سال گذشته با گرفتن ۸۹.۶ درصد آرا پیروز شد، در سخنرانی امروزش تاکید کرد که توسعه مصر را ادامه خواهد داد.

گفتنی‌ است که آقای السیسی در سال ۲۰۱۴ به ریاست جمهوری رسیده بود.