افغانستان

شورای امنیت ملل متحد خواهان افزودن «آپارتاید جنسیتی» در کنوانسیون منع جنایات علیه بشریت شد

ونسا فریزر، رییس تازه دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستار افزودن «آپارتاید جنسیتی» در کنوانسیون منع جنایات علیه بشریت شده است.

او گفته است که وضعیت زنان که «مصداق آپارید جنسیتی» است نیز باید شامل این کنوانسیون شود.

خانم فریزر روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که وضعیت افغانستان برای شورای امنیت نگران کننده است.

ونسا فریزر، که سفیر مالتا در سازمان ملل متحد است با اشاره به حذف و حاشیه راندن زنان در افغانستان بر تغییر این وضعیت تأکید کرد: «این وضعیت باید اصلاح شود.»

به گفته او، چنین سیاست‌ها پذیرفتنی نیست.

این مقام ارشد سازمان ملل همچنین بر تعیین نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان در آینده نزدیک تاکید کرد.

ونیسا فرایزر همچنین گفت که قرار است روز دوشنبه شورای امنیت نشستی برگزار کند که در آن پیش‌نویس اصلاح کنوانسیون پیشگیری و مجازات «جنایت علیۀ بشریت» مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

رییس دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل متحد همچنین بر تعیین نماینده جدید سازمان ملل متحد برای افغانستان نیز تاکید کرد اما خاطرنشان کرد که تاکنون اقدام خاصی در این زمینه صورت نگرفته است.