افغانستان

منابع: یک خبرنگار آزاد در قندهار از چهار روز به این سو در بند طالبان است

منابع می‌گویند که طالبان جمشید زواب خبرنگار آزاد در قندهار را بازداشت کرده‌اند.

به گفته منابع، این خبرنگار از چهار روز به این‌سو در زندان طالبان است.

طالبان تا اکنون در این باره چیزی نگفته‌اند.

این در حالی است که طالبان هفته گذشته چهار خبرنگار را در قندز بازداشت کردند. از این میان تنها یکی از آنان رها شده است.