افغانستان

وزیر دفاع پاکستان با دیگر افغانستان را «منشأ تروریزم» خواند

خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان بار دیگر افغانستان را «منشأ هراس افگنی» خوانده و گفته است که این کشور «منشأ موج اخیر هراس‌افگنی در پاکستان است».

وزیر دفاع پاکستان روز گذشته به خبرنگاران تاکید کرد که این روند تا زمانی که کابل «کمپ‌های آموزشی و پناهگاه‌های غیرقانونی تحریک طالبان پاکستان» را از بین نبرد، ادامه خواهد داشت.

آقای آصف افزوده است که خود او در گذشته با هیئتی به افغانستان سفر کرده و از رهبران طالبان خواسته است تروریزم را در همسایگی شان متوقف کنند اما به گفته او، راه حل ارائه شده از سوی طرف افغانستان (طالبان) قابل اجرا نبود.

با این حال، به گفته او، اگر طالبان پناهگاه‌های تحریک طالبان پاکستان را ببندد، تروریزم پایان خواهد یافت.

این مقام ارشد دولت پاکستان مدعی شده است که مردم از افغانستان با ویزه به پاکستان می‌آیند و در اینجا تجارت می‌کنند‌. وی افزود که این وضعیت بین‌المللی مرز از سوی افغانستان رعایت نمی‌شود.

از آن جایی که طالبان بار‌ها مرز میان افغانستان و پاکستان را «خظ فرضی» عنوان کردند آقای آصف تاکید کرد که مرز پاکستان و افغانستان باید مانند سایر مرزهای بین‌المللی در سراسر جهان باشد.

وزیر دفاع پاکستان گفت: «پاکستان اجازه ترانزیت کالا از افغانستان به هند را داده است. ما جنگ کرده‌ایم و برای افغانستان فداکاری کرده‌ایم. اما با تغییر نگرش دولت افغانستان، گزینه‌های ما برای آن‌ها محدود است.»

این اظهارات در حالی‌ است که طالبان بار‌ها استفاده از خاک افغانستان در برابر کشورها به ویژه پاکستان را رد کرده و گفته‌اند که مسایل امنیتی در پاکستان مشک داخلی پاکستان است و به آنان ارتباطی ندارد.