صحت

سازمان جهانی بهداشت: تا اکنون به ارزش ۴.۴ میلیون دالر تجهیزات صحی و دارو به افغانستان کمک شده است

دفتر سازمان جهانی بهداشت در افغانستان می‌گوید که این سازمان از از سپتمبر ۲۰۲۳ (سنبله ۱۴۰۲) به ارزش بیش از ۴.۴ میلیون دالر تجهیزات صحی و دارو به افغانستان کمک کرده است.

به گفته این نهاد، این کمک‌ها پس از توقف حمایت کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ از شفاخانه‌های افغانستان به ۲۵ شفاخانه ارائه شده‌اند.

سازمان جهانی بهداشت امروز (سه‌شنبه) در اکس افزوده است که این کمک‌ها شفاخانه‌ها را توانمند کرده است تا ارائه خدمات صحی را برای ۳.۵ میلیون تن حفظ کنند و نقش مهمی در کاهش میزان عوارض و مرگ و میر داشته باشند.