افغانستان

وزارت خارجه روسیه در نظر دارد طالبان را از فهرست «سازمان‌های تروریستی» بیرون کند

خبرگزاری تاس روسیه به نقل از مقام‌های وزارت خارجه این کشور گزارش داده است که این وزارت در حال بررسی گزینه حذف طالبان از فهرست «سازمان‌های تروریستی» است.

وزارت امور خارجه روسیه به این خبرگزاری گفته است: «در مورد بیرون کردن طالبان از فهرست سازمان تروریستی، موضوعی است که در وزارت خارجه، وزارت عدلیه و سایر نهادهای تخصصی در حال بررسی است.»

بر اساس است گزارش، تصمیم نهایی این موضوع از طرف «رهبری عالی روسیه» اتخاذ خواهد شد.

این در حالی‌ است که در حال حاضر طالبان یک سازمان ممنوع تروریستی در روسیه است.

پیش از این ضمیر کابلوف، نماینده ویژه روسیه برای افغانستان به خبرگزاری تاس تاکید کرده است که همکاری کشورش با طالبان در زمینه «مبارزه با تروریزم به طور منظم» ادامه دارد.