بازرگانی

با نزدیک شدن روزهای عید بازار دست‌فروشان در بلخ رونق یافته است

همزمان با نزدیک شدن شب‌ها و روزهای عید، بازار دست فروشان در بلخ، نسبت به روزهای گذشته پُر رونق شده است.

برخی از دست فروشان در شهر مزار شریف می‌گویند که هرچند کاروبار آنان با آمدن عید پُرنگ می‌شود؛ اما نسبت به سال‌های گذشته بازارهای آنان جنب‌وجوشاش را ندارند.
از سویی هم برخی از مردمانی که توانایی خرید از فروشگاه‌ها را ندارند می‌گویند که بیشتر نیازمندی‌های عیدی‌شان را از بازارهای عمومی و دست فروشان خریداری می‌کنند.

رسته‌ی غوربندی، مکان پُر جنب‌وجوشی است که بیشتر بوت و چپلی در این جا به فروش می‌رسند.

امرالدین که در حکومت پیشین کارمند یکی از نهادها بود، اکنون کاراش را از دست داده است و به فروش بوت و چپلی رو آورده است.
امرالدین سروری، یکی از فروشندگان گفت: «با ازدست دادن وظیفه، مدت دوسال می‌شود. در این جا دوکان چپلی و بوت فروشی باز کردیم واز این کار مصارف روزمره خود را بدست می‌آوریم. به علت بدترشدن وضعیت اقتصادی مردم امسال بازار خوبی نداریم ونسبت به سال گذشته ۶۰ درصد بازار فروش کاهش یافته است.»

آنان می‌گویند که هرچند در شب‌وروزهای عید بازار فروشات شان نسبت به روزهای دیگر بهتر شده است؛ اما با گسترش فقر، شمار خریداران آنان نسبت به سال‌های پیش کاهش یافته است.
محب‌الله، یکی از فروشندگان گفت: «قیمت‌ها را به مناسبت روزه و عید کاهش داده‌ایم و حتا پنجاه درصد کاهش داده‌ایم. انواع چپلی وبوت از کشورهای ایران، پاکستان، چین، هند وهمچنان تولیدات داخلی در دوکان داریم وبیشتر مردم در عیدها ونوروز خریداری می‌کنند».
در شب‌ها و روزهای عید، فروشندگان در حالی از نبود بازارهای شان نسبت به سال‌های پیش سخن می‌گویند که گسترش فقر و بی‌کاری در کشور به یک معضل جدی مبدل شده است.
ملل متحده گزارش داده است که نزدیک به ۸۵ درصد شهروندان افغانستان زیر خط فقر قرار دارند.