صحت

اندونزیا ۱۰ میلیون دوز واکسین فلج کودکان به افغانستان کمک کرد

رحمت سوریا اسپترا، سفیر اندونزیا در کابل طی نشست خبری با قلندر عباد، وزیر صحت طالبان بر ادامه همکاری‌ها با افغانستان تاکید کرده و گفته است این کشور ۱۰ میلیون دوز واکسین فلج کودکان به افغانستان کمک کرده است.

سفیر اندونزیا روز یکشنبه گفت که جاکارتا مایل است که کمک‌های خود را در بخش صحت به افغانستان ادامه دهد.

آقای اسپترا در این نشست همچنین بر ضرورت ریشه‌کن شدن بیماری فلج کودکان و هماهنگی بیشتر اندونزیا با افغانستان تاکید کرده است.