افغانستان

فعالان حقوق بشر از طالبان خواستار پایان بخشیدن حکم دره و اعدام در افغانستان شدند

همزمان با ادامه عملی ساختن حکم دره و اعدام از سوی طالبان، برخی از فعالان حقوق بشر از طالبان می‌خواهند که به این کار شان نقطه‌ی پایان بگذارند.

افزایش روند عملی ساختن حکم دره و اعدام در افغانستان واکنش‌های فعالان حقوق بشر را به همراه شده است.

در تازه ترین مورد دادگاه عالی طالبان امروز ‌اعلام کرد که سه تن را در ولایت غور در برابر دید همه‌گان دره زده‌اند.

رهبر طالبان نیز به تازه‌گی از عملی ساختن حکم سنگسار و دره زدن زنان در برابر دید همه‌گان دفاع کرده است.

شفیقه رزمنده، فعال حقوق‌ زن می‌گوید: «جایی که مردم بخصوص زنان به عدالت دسترسی ندارند، جایی که سیستم عدلی و قضایی از هم پاشیده است آنجا حبس و زندانی ساختن انسان‌ها از طرف حاکمان ادم ربایی مشهود و صادر کردن حکم اعدم، قتل و سنگسار به حیث جرم بشری، قتل مشهود و جنایت مشهود در روز روشن است.»

زنان و دختران از جامعه جهانی می‌خواهند که نباید در برابر سیاست‌های سخت گیرانه طالبان سکوت کند.

ستوری، باشنده فراه افزود: «چند روز پیش رهبر طالبان گفته بود که از‌ اجرای حکم شلاق زدن بر زنان دفاع می‌کنیم، هرچند این خلاف دموکراسی است اما ما به آن عمل می‌کنیم. این ادامه شلاق زدن مردم به خصوص زنان یک موضوع جدی و نگران کننده است و نگران شلاق زدن خانم‌ها از سوی طالبان هستیم و از جامعه جهانی تقاضا می‌کنیم طالبان را مورد بازپرس قرار دهند.»

در همین حال دیوه، یکی دیگر از باشنده فراه گفته است: «متاسفانه ما روزانه شاهد این هستیم که روز به روز طالبا زنان را در محضر عام سنگسار می‌کنند یا شلاق می‌زنند، این موضوع ما را نگران کرده خواست ما از طالبان این است که این دستور را لغو کنند و جامعه جهانی هم هم‌چنان نه زنان را فراموش کند نه هم زنان افغانستان را.»

عملی ساختن حکم دره در برابر دید همه گان پس از دستور رهبر طالبان از ماه قوس ۱۴۰۱ آغاز شد.

بر بنیاد آمار ملل متحد پس از دستور رهبر طالبان، در بیش از دو نیم سال حاکمیت آنان بر افغانستان صدها تن دره خوردند و پنج تن در ولایت‌های فراه، لغمان، غزنی و جوزجان در برابر دید همه گان اعدام شده اند‌.