افغانستان

وزیر عدلیه طالبان به حکمتیار: گرفتن نام حزب هم جرم است

عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان، در واکنش به اخراج گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی از اقامت‌گاه دولتی در ساحه دارالمان گفته است: «عقل حکمتیار کار نمی‌کند؛ گرفتن نام حزب هم جرم است.»

وزیر عدلیه طالبان در سخنرانی در نشستی در کابل افزود است که به آقای حکمتیار «احترام کامل» شده است.

او افزوده که اگر حکمتیار این احترام را بی‌احترامی بداند او احترام را نمی‌فهمد.

شرعیه اضافه کرده است که به درخواست رهبر حزب اسلامی و دیگر رهبران چهار هفته مهلت داده شده بود تا خانه را ترک کند؛ اما حکمتیار هنوز آن‌جا را ترک نکرده بود «عقل نیست.»

این مقام طالبان تاکید کرد قانون احزاب در افغانستان لغو شده و گرفتن نام حزب «جرم»
است.

در همین حال حبیب‌الرحمن حکمتیار، پسر گلبدین حکمتیار در واکنش به این اظهارات تُند وزیر عدلیه طالبان در اکس نام حزب را تویت کرده است.

حبیب‌الرحمن حکمتیار در تویت جدا‌گان‌ای افزوده است: «گرفتن نام حزب توسط مردم از طرف طالبان جنایت شد.»