افغانستان

انستیتوت مطالعات جنگ: طالبان نمی‌توانند کوچی‌ها را از «تصرف زمین‌ها» در شمال افغانستان بازدارند

انستیتیوت مطالعات جنگ در تازه‌ترین گزارش‌اش گفته است؛ در حالی که طالبان در نهایت شورش‌ها را سرکوب کرده‌اند؛ اما فرماندهان طالبان اغلب نمی‌توانند کوچی‌های پشتون را از «تصرف زمین از ساکنان محلی اقوام اوزبیک، ترکمن و تاجیک» در شمال افغانستان، بازدارند.

در این گزارش آمده است که این عدم بازدارندگی، گاهاً منجر به اعتراض‌ها و درگیری‌ها نیز شده است.

در این گزارش ۳۷ صفحه‌ای آمده است که هرچند طالبان تا اکنون توانسته‌اند این شورش‌های محلی را کنترول کنند؛ اما این امر باعث می‌شود که فرماندهان محلی طالبان به حاشیه رانده شوند و بیگانگی مردم محل نسبت به حکومت محلی آنان ایجاد شود و در نتیجه کنترول طالبان را تضعیف کند.

انستیتوت مطالعات جنگ هم‌چنان افزوده است که این امر، در درازمدت می‌تواند حمایت از گروه‌های ضد طالبان را در شمال افغانستان افزایش دهد.

بر اساس این گزارش، طالبان با تسلط بر افغانستان به «هدف اصلی» خود دست یافته‌اند و اکنون آنان یک کشور ضعیف که قادر به رسیدگی به چالش‌های بلندمدت اجتماعی-اقتصادی و امنیتی نیست را اداره می‌کنند.

از طرفی‌هم، گفته شده از آن جای که هیبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان در صدد گسترش قدرت خود در داخل ساختار حکومت طالبان است؛ سیاست‌های او بحران اقتصادی کشور و تنش‌ها را در درون حکومت آنان تشدید می‌کند.

بر اساس این گزارش، طالبان با مخالفت گروه‌های داخلی مواجه است که می‌تواند آنان را به قیمت تشدید «نارضایتی‌های سیاسی اساسی‌‌شان» در درازمدت سرکوب کند.

در گزارش انستیتوت مطالعات جنگ با اظهار این‌که طالبان هم‌چنین «پناه‌گاه امن برای گروه‌های سلفی-جهادی» فراهم می‌کند، آمده است که آنان این گروه‌ها را کنترول نمی‌کنند و اجازه می‌دهند قدرت پیدا کنند. بعید است که طالبان بتوانند این گروه‌ها را از انجام یک حمله در خارج از افغانستان، مهار یا بازدارند.

در این گزارش تاکید شده است که ناتوانی طالبان در رسیدگی به چالش‌های بلندمدتی که با آن مواجه هستند، آنان را در برابر مخالفت‌های داخلی در حال رشد، آسیب‌پذیر می‌کند و توانایی آنان را برای کنترول گروه‌های «سلفی-جهادی» در کشور، کاهش می‌دهد.

در این گزارش گفته شده که طالبان می‌توانند اعتراضات مردمی ضد نظام شان را سرکوب کنند؛ اما نیروهای امنیتی طالبان به طور موثر با گروه‌های تروریستی داخلی و مخالفان مسلح مبارزه نمی‌کنند. این گروه‌ها می‌توانند به مرور زمان تهدید بزرگ‌تری برای حاکمیت طالبان باشند.

در این تحلیل هم‌چنان پیش‌بینی شده است: «به حاشیه‌راندن فرماندهان طالبان غیرپشتون، این نارضایتی‌ها؛ به‌ویژه در شمال افغانستان را تشدید خواهد کرد. نفوذ ‏داعش در ساختار نیروهای امنیتی طالبان توانایی آنان برای شکست داعش را در درازمدت مختل خواهد کرد».

این گزارش با اشاره به مخالفت مقام‌های طالبان مبنی‌بر سیاست‌های تُند علیه زنان؛ به‌ویژه در خصوص آموزش دختران افزوده است: «اکثریت قابل توجهی از شهروندان افغانستان با سیاست‌های طالبان در محدود‌کردن حقوق زنان مخالف هستند و نسبت به دولت طالبان و آینده، بدبین هستند».

انستیتوت مطالعات جنگ گفته است؛ طالبان اجازه انتقاد عمومی از حکومت خود را نمی‌دهند و سازمان‌های جامعه مدنی افغانستان را بی رحمانه سرکوب می‌کنند. فعالان جامعه مدنی و خبرنگاران که قوانین طالبان را رعایت نمی‌کنند، شکنجه و ناپدید می‌شود.