جهان

بایدن به شریف: در کنار پاکستان برای مقابله با چالش‌های جهانی و منطقه‌ای می‌ایستم

جو بایدن، رییس جمهور ایالات متحده در نامه‌ای به شهباز شریف نخست‌وزیر پاکستان اطمینان داده است که کشور در کنار پاکستان برای مقابله با «مبرم‌ترین» چالش‌های جهانی و منطقه‌ای خواهد ایستاد.

سفارت ایالات متحده در پاکستان امروز (جمعه) این نامه را همگانی کرده است. در این نامه آمده است که مشارکت و همکاری دوامدار پاکستان و امریکا برای تامین امنیت مردم دو کشور و جهان «بسیار حیاتی» است.

آقای بایدن در این نامه افزوده: «مشارکت پایدار بین ملت‌های ما برای تضمین امنیت مردم ما و مردم سراسر جهان بسیار حیاتی است و ایالات متحده همچنان در کنار پاکستان برای مقابله با مبرم‌ترین چالش‌های جهانی و منطقه‌ای به شمول بحران اقتصادی، تغییرات اقلیمی، صحت، دسترسی به آموزش و حقوق بشر خواهد ایستاد.»

در این نامه دیپلماتیک گفته شده: «ایالات متحده همچنان متعهد به همکاری با پاکستان برای حمایت از حقوق بشر و ارتقای پیشرفت است».

با این اکسپرس تریبیون پاکستان نوشته است که این اولین ارتباط رسمی بایدن با نخست وزیر پاکستان در سال های اخیر است.