بازرگانی

صنعت کاران: بازار صنعت آهنگری در قندز به گونه چشمگیر کاهش یافته است

صنعت کاران آهنگری در ولایت قندز می‌گویند که این صنعت نسبت به هر زمانی دیگری بازار خود را از دست داده است.

این صنعت کاران می‌افزایندکه صنعت آهنگری در گذشته از رونق خوبی برخوردار بود، اما اکنون به دلیل وارد شدن اجناس خارجی به بازار، کسب وکار آهنگری از رونق افتاده است.

از گذشته‌های دور صنعت کاران زیادی به کار طاقت فرسای آهن‌گری پرداخته‌اند، و روزگاری این صنعت از رونق خوبی برخوردار بود.

اما اکنون شماری از صنعت کاران شکایت دارند، که تولیدات آنان دیگر مورد توجه مردم قرار نمی‌گیرد.

آنان دلیل بی‌رونق شدن کسب و کارشان را در واردات اجناس خارجی به بازار می‌دانند؛ اجناسی‌که به نرخ ارزان‌تر از تولیدات داخلی در بازار قابل دسترس است.

شماری از آهنگران در قندز می‌گویند که پیش از این، آنان تیشه، تبر، چکُش، بیل و برخی ابزار دیگر آهنی می‌ساختند.

امید انوری نیز از آهنگران دیگری در قندز است. حالا به علت کم‌رنگ شدن این حرفه و نبود خریدار، لوازم فرسوده را ترمیم می‌کنند.

در همین حال شماری از باشندگان قندز تایید می‌کنند که تولیدات داخلی نسبت به وسایل خارجی از کیفیت خوبی برخوردار است. اما آنان می‌افزایند که باید برای حمایت از صنعت‌کاران، از اجناس و تولیدات داخلی استفاده کرد.