افغانستان

نهاد بروکینگز: طالبان به تهران اجازه استخدام نیروهای فاطمیون را داده‌اند

شماری از افراد طالبان.

گزارش تازه نهاد بروکینگز در یک گزارش تازه‌ای به قول از منابع در قندهار و کابل گفته که طالبان به تهران اجازه استخدام نیروهای فاطمیون را داده‌اند.

در این گزارش آمده که ایران به گونه‌ی شگفت‌انگیزی به هبت‌الله آخندزاده دسترسی دارد و طالبان به تهران اجازه دادند که به استخدام گروه‌های شیعه فاطمیون در افغانستان برای عملیات خود در خاورمیانه ادامه دهد.

در بخشی از گزارش به قول از منابع در قندهار و کابل آمده که طالبان به تهران اجازه داده‌اند که به استخدام گروه‌های شیعه فاطمیون در افغانستان برای عملیات خود در خاورمیانه ادامه دهد.

نهاد بروکینگز نوشته است: «منابع در قندهار و کابل به من گفتند که طالبان به تهران اجازه داده‌اند که به استخدام افراد شیعه فاطمیون در افغانستان برای عملیات محور مقاومت خود در خاورمیانه ادامه دهد. قابل توجه است که پس از بمب‌گذاری در ماه جنوری در ایران، تهران به اهدافی در افغانستان حمله نکرد و در عوض به دارایی‌های ادعایی جیش العدل، یکی دیگر از گروه‌های سنی شبه نظامی در پاکستان ضربه زد»

لشکر فاطمیون، نیروی شبه نظامی وابسته به سپاه قدس ایران و متشکل هزاران شهروند شیعه افغانستان است؛ نیرویی که در جنگ‌های سوریه به نیابت از ایران در برابر مخالفان بشار اسد جنگید. در ۲۰۱۸ شمار کشته‌های فاطمیون دو هزار تن و شمار زخمیان آن هشت‌هزار تن اعلام شد.

در گزارش آمده که روسیه نسبت به ایران بر طالبان نفود کم‌تر دارد اما می‌تواند از طالبان بخواهد که اقدام‌های ویژه‌ای در برابر داعش شاخه خراسان انجام دهد؛ اما فراتر از آن نه.

در گزارش نهاد بروکینگز آمده است: «با نفوذ کمتری نسبت به ایران بر طالبان، روسیه باید به خویشتن‌داری ایران توجه کند. مسکو می‌تواند از طالبان بخواهد که اقدامات خاصی علیه داعش شاخه خراسان انجام دهد و طالبان احتمالاً به آنها اجازه خواهند داد. اما فراتر از آن، مسکو نمی‌تواند چیزی جز تقویت آمادگی نظامی خود در آسیای مرکزی – از جمله در پایگاه‌های خود در قرقیزستان و تاجیکستان، چیزی که پیش از حمله کروکوس نشان داده بود- انجام دهد»

در همین حال محمد رادمنش، آگاه نظامی: «ملل متحد و جهان نتیجه عملیات داعش و تی‌تی‌پی که آن‌ها هم گروه‌های بسیار خطرناک تروریستی استند، با نگرانی تعقیب می‌کند و آن را تهدید عمده به شمار می‌آورند.»

با این همه، کشورهای منطقه بارها از حضور و فعالیت گروه‌های هراس‌افکن در افغانستان زیر اداره طالبان نگرانی کرده‌اند، به‌ویژه داعش شاخه خراسان؛ گروهی که گفته می‌شود از افغانستان، چشم‌انداز هدف قرار دادن کشورهای دگر را دارد.