افغانستان

ملاله یوسفزی: افغاستان تنها کشور مسلمان جهان نیست اما یگانه کشوری با منع آموزش دختران است

ملاله یوسفزی، برنده جایزه نوبل در مصاحبه با رسانه «اکسپرس تریبیون» پاکستان از منع آموزش دختران در افغانستان انتقاد کرده و طالبان را متهم به «سو استفاده» اسلام در برابر سیاست‌های سخت‌گیرانه علیه زنان کرده است.

ملاله گفته است: «افغانستان کشور مسلمان جهان نیست اما این تنها کشوری در جهان است که دختران را از رفتن به مکتب باز می‌دارد. آن‌چه من به عنوان یک مسلمان عمل کننده می‌دانم این است که آموزش در واقع در اسلام اجباری است.»

این فعال حقوق آموزش پاکستان افزود: «ما در افغانستان می‌بینیم که چگونه طالبان از تفسیر نادرست اسلام برای اعمال رژیم آپارتاید جنسیتی سوء استفاده می‌کنند.»

با این حال او در ادامه اضافه کرد: «یک چیزی که ما در حال حاضر به شدت روی آن کار می‌کنیم این است که مطمئن شویم جامعه بین‌المللی ابزار قانونی دارد تا طالبان را به دلیل رفتار وحشیانه‌شان با دختران و زنان پاسخگو کند. آپارتاید جنسیتی به عنوان جنایت علیه بشریت است».

همچنین او تاکید کرد: «ما به همه دولت‌ها نیاز داریم که موضع بگیرند و آنچه را که در افغانستان اتفاق می‌افتد (آپارتاید جنسیتی) را به رسمیت بشناسند.»

به گفته خانم یوسف‌زی دختران و زنان افغانستان سزاوار این هستند که بدانند رهبران جهان پشتیبان آنان هستند.

او گفت: «امید من این است که در نهایت، این به ایجاد فشار بین المللی بر طالبان و کمک کند تا دختران افغانستان به مکتب بازگرداند.»