افغانستان

طالبان همایون افغان، یوتیوبر، را آزاد کردند

طالبان همایون افغان، یوتیوبر را همراه با چهار همکارش پس از چند ساعت بازداشت آزاد کردند.

خالد زدران، سخنگوی پولیس طالبان به خبرنگاران آزادی آقای افغان را تایید کرده و گفته است که «چهره فعال در شبکه‌های اجتماعی» دوباره آزاد شده است.

پیش از این طالبان گفته‌اند که همایون افغان به دلیل شکایت یک زن در پی نشر یک ویدیو بدون اجازه وی بازداشت شده است.