افغانستان

جبهه مقاومت مسئولیت دو انفجار در کابل را پذیرفت

‏جبهه مقاومت در خبرنامه‌ای مدعی شده است که افراد این جبهه شام پنجشنبه دو حمله را بر موضع طالبان در شهر کابل انجام دادند.

این جبهه ادعا کرده است که در حمله آنان بر یک ایست بازرسی طالبان در حوزه چهارم امنیتی شهر کابل در نزدیکی هوتل شام پاریس دو عضو طالبان کشته شدند و سه تن دیگر آنان زخم برداشته‌اند.

در خبرنامه جبهه مقاومت ادعا شده است که افراد این جبهه در منطقه لوای بابه جان در حوزه یازدهم امنیتی شهر کابل، بر یک قرارگاه طالبان حمله جداگانه انجام دادند.

جبهه مقاومت گفته است که در نتیجه حمله دوم، یک عضو طالبان کشته شد و دو تن دیگر زخمی شده‌اند.

طالبان تا هنوز در مورد این حمله‌ها چیزی نگفته‌اند.