افغانستان

وقوع دو انفجار در حوزه چهارم امنیتی شهر کابل

منابع می‌گویند که لحظاتی پیش انفجاری در منطقه چهار راه مارکیت در حوزه چهارم امنیتی شهر کابل رخ داده است.

به گفته منابع، این انفجار حوالی ساعت ۷:۴۵ شام پنجشنبه رخ داد اما نوعیت آن تا اکنون روشن نیست.

منابع همچنین گفته است یک انفجاری دیگر نیز در منطقه تهیه مسکن در حوزه چهارم امنیتی شهر کابل رخ داده است.

این انفجار حوالی ساعت ۸:۴۵ رخ داده است. به گفته منابع، این دومین انفجار در جریان یک ساعت در این بخش کابل است.

طالبان تا اکنون در باره این انفجار‌ها چیزی نگفته‌اند.