افغانستان

طالبان می‌گویند با پاکستان درباره تسهیلات بازرگانی و ترانزیتی به توافق رسیدند

طالبان می‌گویند با پاکستان درباره تسهیلات بازرگانی و ترانزیتی میان دو کشور به توافق رسیده‌اند.

ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته است که هیئت آنان به سرپرستی نورالدین عزیزی، وزیر اقتصاد طالبان با هیات پاکستانی به سرپرستی محمد خرم، معاون وزارت تجارت این کشور در کابل به توافق رسیده‌اند که پاکستان ذغال سنگ افغانستان را به نرخ جهانی خریداری کند.

آقای مجاهد نگاشته است که توافق شده پاکستان در جریان ۶ ماه تسهیلاتی را در بخش انتقال کالا از کانتینرهای بین المللی به کانتینرهای محلی در بندر کراچی را فراهم کند.

به گفته طالبان، دو طرف درباره نهایی کردن تفاهمنامه آپتا تا دو ماه دیگر، سهولت در تجارت و ترانزیت و نیز دور نگه داشتن تجارت از سیاست تاکید کرده و توافق کرده‌اند.