بازرگانی

طالبان قرارداد ساخت مرحله دوم قطعه چهارم خط آهن هرات خواف را امضا کردند

طالبان امروز (پنجشنبه) قرارداد ساخت مرحله دوم قطعه چهارم خط آهن خواف-هرات را با شرکت روسی گاما امضا کردند.

اداره خط آهن طالبان در خبرنامه‌ای گفته است که پروژه قطعه چهارم مرحله دوم خط آهن خواف-هرات ۴۷ کیلومتر طول دارد که مجموع هزینه آن ۳۵ میلیون دالر است.

طالبان می‌گویند که این پروژه در دوسال تکمیل خواهد شد.

به گفته خبرنامه طالبان، این آخرین قسمت پروژه راه آهن خواف-هرات است که از رباط پریان شروع می‌شود و به میدان هوایی هرات و شهرک صنعتی می‌رسد.