افغانستان

با نزدیک شدن عید بازار دست‌فروشان در بلخ رونق یافته است

همزمان با نزدیک شدن شب‌ها و روزهای عید، بازار دست‌فروشان در بلخ، نسبت به روزهای گذشته پُر رونق شده است.

شماری از دست‌فروشان در شهر مزار شریف می‌گویند که هرچند کار و بار آنان با آمدن عید پُرنگ شده است؛ اما در مقایسه با سال‌های گذشته بازارها جنب‌وجوش سابق را ندارند.

از سویی هم برخی از باشندگان این ولایت که توانایی خرید از فروشگاه‌ها را ندارند، می‌گویند که بیشتر نیازمندی‌های عیدی شان را از بازارهای عمومی و دست‌فروشان خریداری می‌کنند.
رسته‌ی غوربندی، از مکان‌های پر جنب‌وجوشی در شهر مزارشریف است که بیشتر بوت و چپلی در این جا به فروش می‌رسند.
امرالدین که پیش از تسلط دوباره طالبان در افغانستان، کارمند یکی از نهادهای حکومتی بود؛ اکنون کارش را از دست داده است و به فروش بوت و چپلی روآورده است.
امر الدین سروری، یکی از فروشندگان در مزارشریف گفت: «با ازدست دادن وظیفه، مدت دوسال می‌شود در این جا دوکان چبلی وبوت فروشی باز کردیم واز این کار مصارف روزمره خود را بدست می‌آوریم. به علت بدترشدن وضعیت اقتصادی مردم امسال بازار خوبی نداریم، ونسبت به سال گذشته ۶۰ درصد بازار فروش کاهش یافته است.»

فروشندگان می‌گویند که هرچند در شب‌وروزهای عید بازار فروشات‌شان نسبت به روز ای دیگر بهتر شده است؛ اما با گسترش فقر، شمار خریداران آنان نسبت به سال‌های پیش کاهش یافته است.
محب‌الله، یکی از دست‌فروشان به آمو گفت: «قیمت‌ها را به مناسبت روزه و عید کاهش داده‌ایم و حتا پنجاه درصد کاهش داده‌ایم. انواع چبلی وبوت از کشورهای ایران، پاکستان، چین، هند وهمچنان تولیدات داخلی در دوکان داریم وبیشتر مردم در عیدها ونوروز خریداری می کنند.»

این درحالی است که فقر و بی‌کاری در کشور از معضل جدی در افغانستان به شمار می‌رود.

پیش از این ملل‌متحده گزارش داده است که نزدیک به ۸۵ درصد شهروندان افغانستان زیر خط فقر قرار دارند.