افغانستان

طالبان دو نفر را در کابل ۳۵ شلاق زدند

دادگاه عالی طالبان در اعلامیه گفته است که این داده‌گاه امروز (پنجشنبه) دو تن را در کابل به اتهام «روابط خارج از ازدواج» ۳۵ شلاق زده است.

در اعلامیه این دادگاه آمده است که در هفدهم ماه رمضان دو تن را به اتهام «زنای محصنه‌» از سوی زون چهارم ناحیه اول کابل در دادگاه مجازات شدند.

بر بنیاد این اعلامیه، هر یک از این متهمان در پهلوی ۳۵ ضربه شلاق، به یک سال زندان نیز محکوم شده‌اند.

طالبان در کمتر از دو سال گذشته صدها تن را در ولایت‌های مختلف به اتهام جرم‌های گوناگون شلاق زده‌اند.