Uncategorized @fa

خبرنگاران در تبعید: یوناما زمینه آزادی خبرنگاران از زندان طالبان را مساعد کند

گروهی از خبرنگاران افغانستان در تبعید از دفتر هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) خواسته‌اند برای آزادی خبرنگاران از زندان طالبان اقدام کند و زمینه‌ آزادی تمامی کارمندان رسانه‌ای از زندان طالبان را مساعد بسازد.

این خبرنگاران در اعلامیه‌ای افزوده‌اند: «از دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما می‌خواهیم از هر طریق ممکن زمینه رهایی آقای رامین امیری، عبدالله احمدی دیگر خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای افغانستان در بند طالبان را مساعد بسازد.»

به تازگی طالبان عبدالله احمدی، خبرنگار تلویزیون خصوصی یک‌ را از ولایت قندز و رامین امیری مسئول تلویزیون جهانی صلح را از ولایت هرات بازداشت کردند.

با این حال در اعلامیه این خبرنگاران آمده است که «دلیل بازداشت و ادامه سلب آزادی» این دو خبرنگار تا هنوز از سوی طالبان اعلام نشده است.

خبرنگاران افغانستان در تبعید خواهان اعمال فشار بر طالبان از سوی نهادهای بین‌المللی شده و تاکید کردن که باید جلوی این اقدام‌های طالبان گرفته شود.

به گفته این خبرنگاران، سلب آزادی خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای «نقض جدی» حقوق بشر افغانستان بوده و باید به عنوان «جرایم حقوق بشری شامل کارنامه طالبان شود.»

در همین حال خبرنگاران در تبعید با اشاره به گزارش ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در افغانستان افزوده‌اند که او باید در گزارش‌های خود در مورد خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای نیز توجه داشته و بخشی از گزارش‌های خود را به وضعیت خبرنگاران و آزادی بیان افغانستان اختصاص بدهد.