افغانستان

جبهه مقاومت مدعی کشتن سه عضو طالبان در کابل شد

جبهه مقاومت در خبرنامه‌ای ادعا کرده است که در نتیجه حمله افراد این جبهه بر یک محل بازرسی طالبان در حوزه دوم امنیتی شهر کابل سه عضو طالبان کشته شدند.

در خبرنامه این جبهه آمده است که این حمله حوالی ساعت هشت امشب (چهارشنبه، ۸ حمل) در منطقه دهن‌باغ انجام شده است.

به گفته این جبهه، در این حمله دو عضو دیگر طالبان زخمی شده‌اند.

طالبان تاکنون در این باره چیزی نگفته‌اند.