بازرگانی

کارگران در گذرگاه تورخم در برابر محدودیت‌های حکومت پاکستان اعتراض کردند

شماری از کارگران در دو طرف گذرگاه تورخم در برابر محدودیت‌های وضع شده از سوی حکومت پاکستان بر آنان، اعتراض کردند.

این کارگران می‌گویند که محل مشخصی برای کار ندارند و تجهیزاتی که با آن کار می‌کنند را هم هرزگاهی پولیس پاکستان از آنان می‌گیرد.

این کارگران که بیشترشان از لندی کوتل هستند می‌گویند که اگر مسوولان پاکستانی به خواست‌های ‌شان رسیدگی نکنند، در گذرگاه تورخم خیمه اعتراض بر پا خواهند کرد.

امیر نواز، رییس اتحادیه کارگران لندی کوتل، می‌گوید: «مشکل کلانی که آنان روبه رو هستند این است که با آنان مانند انسان رفتار نمی‌شود، به آنان به چشم انسان دیده نمی‌شود و زمینه کار منظم برای آنان فراهم نشده است.»

روزانه در گذرگاه تورخم شماری از کارگران با کراچی‌های دستی‌شان وسایل و بیک‌های مسافران را از یک سو به سوی دیگر انتقال می‌دهند و شماری از این کارگران کودکان‌ هستند.