افغانستان

وزیر دفاع پاکستان افغانستان را «منبع فعالیت‌های تروریستی» خواند

خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان در نوشته‌ای در اکس گفته است که با توجه به افزایش رویدادهای تروریستی در پاکستان، نیاز است تا تغییرات اساسی در وضعیت مرز با افغانستان به وجود بیاید.

او ادعا کرده است که افغانستان منبع فعالیت‌های تروریستی در برابر پاکستان است و با وجود تلاش‌های پاکستان، طالبان هیچ پیشرفتی در زمینه مقابله با آن انجام نداده‌اند.

او همچنین گفته است که هراس‌افگنان «به گونه آزادانه» از خاک افغانستان در برابر پاکستان فعالیت‌ می‌کنند.

وزیر دفاع پاکستان گفته است که مرز افغانستان و پاکستان از مرزهای کشورهای دیگر جهان متفاوت است و با توجه به این که از سوی طالبان هیچ همکاری انجام نشده است، پاکستان نیاز نخواهد داشت تا به همه قوانین جهانی و منطقه‌یی در این مرز پابند باشد.

او افزوده است: «رفت و آمد هراس افگنان باید متوقف شود.»

به گفته او، در صورت توقف «رفت و آمد هراس‌افگنان» هردو کشور می‌توانند روابط خود را مانند دو همسایه خوب ادامه بدهند، و سفر میان دو کشور می‌تواند با داشتن ویزه و پاسپورت ادامه یابد.

این گفته‌ها در حالی بیان می‌شوند که هیئتی از پاکستان به رهبری معین وزارت بازرگانی پاکستان در کابل با مقام‌های طالبان دیدار کرد و دو طرف در باره تقویت روابط تجاری و بازرگانی گفتگو کردند.