افغانستان

جبهه مقاومت مدعی کشتن سه عضو طالبان در کابل و غور شد

جبهه مقاومت در خبرنامه‌ای ادعا کرده است که در دو حمله جداگانه افراد این جبهه بر طالبان در ولایت‌های کابل و غور سه عضو طالبان کشته شدند.

این جبهه گفته است که در یکی از این حمله‌ها در روستای جوریا در ولسوالی شهرک ولایت غور یک عضو طالبان کشته شده است.

در خبرنامه جبهه مقاومت همچنین ادعا شده است که افراد این جبهه حمله‌ای را در منطقه سرکوتل خیرخانه در حوزه هفدهم امنیتی شهر کابل به راه انداختند که در نتیجه آن دو عضو طالبان کشته شد و چهار تن دیگر آنان زخمی شده‌اند.

طالبان تا هنوز در مورد این حمله‌ها چیزی نگفته‌اند.