افغانستان

طالبان دو تن را در بغلان و فراه در محضر عام شلاق زدند

طالبان در دو مورد جداگانه دو تن را در ولایت‌های بغلان و فراه در محضر عام شلاق زدند.

دادگاه عالی طالبان می‌گوید که یک تن در ولسوالی ده صلاح ولایت بغلان به اتهام داشتن «روابط نامشروع» ۳۰ شلاق زده شد.

در خبرنامه این دادگاه آمده است که این فرد همچنین به پنج سال زندان نیز محکوم شده است.در همین حال، یک تن دیگر در فراه از از سوی طالبان به اتهام «لواط» ۳۰ بار شلاق زده شد.

بر بنیاد خبرنامه طالبان، این فرد به به شش ماه زندان نیز محکوم شده است.

طالبان در دو سال پسین صدها تن را در ولایت‌های مختلف به اتهام جرم‌های گوناگون در محضر عام شلاق زده‌اند.