افغانستان

شاهراه هرات-کابل در نتیجه درگیری کشاورزان فراه با مقام‌های محلی طالبان بسته شد

شماری از کشاورزان ولسوالی بالا بلوک ولایت فراه می‌گویند که ولسوال بالا بلوک با مردم محل مشکلات شخصی دارد و کشاورزان را مورد حمله قرار داده است.

در همین حال کشاورزان ولسوالی بالابلوک فراه از مقام‌های محلی طالبان انتقاد کرده شاهراه هرات-کابل از سوی این معترضان به روی مردم و رفت و آمد موترهای بازرگانی بسته شده است.

می‌گویند که افراد مسلح ولسوال طالبان در ولسوالی بالابلوک دو تن از کشاورزان را با شلیک گلوله هدف قرار داده است.

امر الله، باشنده فراه در این رابطه گفته است: «ما نه والی را می‌خواهیم و نه ولسوال را می‌خواهیم، اینان همه یکطرفه معامله میکنند، در بیست سال گذشته بچه های ما برای طالبان قربانی شدند اما اینان بر ما ظلم می‌کنند.»

معترضان اما خواهان برکناری تمامی مقام‌های محلی طالبان در فراه به ویژه در ولسوالی بالا بلوک این ولایت هستند.

قطار از موترهای باربری و مسافر بری انتظار باز شدن راه را می کشند. مردم گیر مانده می‌گویند که طالبان در این ولایت بر مردم ظلم می کنند.

رحمت الله، باشنده فراه به آمو گفت: «ما هیچ کدام از مسوولان محلی ولایت فراه را قبول نداریم، ما حتی کمک ملا هیبت الله و ملا حسن آخوند را هم نمی‌خواهیم.»

طالبان تا اکنون در این باره چیزی نگفته اند و ولسوال بالا بلوک نیز حاضر نشده است که به تماس های آمو پاسخ بگوید.