افغانستان

رینا امیری بار دیگر خواهان احترام طالبان به حقوق بشر شد

بیست و چهار مارچ برابر است با روز جهانی «حق آگاهی از واقعیت»، حقی که ظاهرا طالبان پس از بازگشت‌شان به قدرت، آن را از شهروندان افغانستان گرفته‌اند.

اکنون‌رینا امیری، نماینده‌ی ویژه‌ی ایالات متحده برای زنان و حقوق بشر افغانستان، یک‌بار دیگر از طالبان خواسته است که به حقوق همه‌ی شهروندان افغانستان احترام بگذارند.

خانم امیری همچنان از طالبان خواسته است که به خانواده‌های افراد بازداشت شده و نا پدید شده پاسخگو باشند.

امیری نوشته است: «از طالبان می‌خواهیم در برابر خانواده‌هایی که برای یافتن حقیقت در‌ مورد محل نگهداری عزیزان‌شان که از سوی آن‌ها بازداشت شده‌اند و هم‌چنان آن خانواده‌هایی که اعضای آنان ناپدید هستند و مبارزه می‌کنند پاسخگو باشند»

از سویی هم شماری از فعالان مدنی و فعالان حقوق‌ زنان می‌گویند که بازداشت خود سرانه‌ی زنان و فعالان حقوق بشر از سوی طالبان، آدم ربایی است.

به گفته آنان، کاهش فشار‌های جهانی بر طالبان آنان را «جسور» کرده است و از همین رو به خانواده‌های افراد بازداشت شده نیز پاسخگو نیستند.

در همین حال شماری از زنانی که در این دوسال طعم تلخ بیکاری و محدویت‌های طالبان را چشیده‌اند می‌گویند که در حال حاضر هیچ منبع در آمد ندارند.

هرچند طالبان تاکنون به این خواست‌های رینا امیری و دیگر فعالان حقوق زن واکنشی نشان نداده‌اند اما پیش از این مقام‌های طالبان همواره گزارش‌های نقض حقوق بشر از سوی آنان را رد کرده و گفته‌اند که حقوق‌ شهروندان افغانستان به ویژه زنان در چارچوب آن‌چه که طالبان «شریعت» می‌دانند، تامین است.