افغانستان

طالبان گلبدین حکمتیار را از محل بود و باش و دفترش در منطقه دارالامان بیرون کردند

عملیات محاصره خانه و دفتر گلبدین حکمتیار، دیشب از سوی طالبان آغاز شد در این عملیات طالبان آقای گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی را از محل بود و باش و دفترش در منطقه دارالامان بیرون کرده‌اند.

پسر آقای حکمتیار در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است که خانه و دفتر رهبر حزب اسلامی بربنیاد توافقنامه صلح در زمان حکومت پیشین در اختیار پدرش قرار گرفته بود و برای طالبان قابل قبول نبود.

از سویی‌هم، برخی از اعضای حزب اسلامی در واکنش به این، اعمال محدودیت طالبان بر رهبران سیاسی را سبب بی اعتمادی سیاسی می دانند و از طالبان می خواهند که روابط خود را با رهبران سیاسی بهبود ببخشند.

فضل هادی وزین، معاون حزب اسلامی گفته است: «اعمال محدودیت بر رهبران سیاسی و فعالین سیاسی و نهادها و احزاب سیاسی این فضای اعتماد را در کشور به وجود نمی آورد و باالعکس مجر می شود به بی اعتمادی سیاسی و زیاد شدن مشکلات در کشور ایجاب می کند تا تعامل حکومت سپرست با رهبران سیاسی بهتر و خوبتر از این باشد.»

شماری از اعضای طالبان به ویژ، سخنگوی پیشین وزارت داخله طالبان در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است که گلبدین حکمتیار در زمین دولتی بود و باش داشت و به همین دلیل به محل دیگر انتقال می یابد.

رهبر حزب اسلامی ده روز پیش، از سیاست طالبان در بخش آموزش دختران و چگونه نظام طالبان انتقاد کرد.

گلبدین حکمتیار در این سخنرانی اش گفته است که مردم افغانستان باید در تصمیم‌گیری‌ها در باره مسائل بزرگ ملی، همچون نوع نظام سیاسی، تمامیت ارضی، سیاست داخلی و خارجی سهیم باشند.

آقای حکمتیار افزود: «امروز در باره نظام سیاسی باید قسمی تصمیم پریکره بگیریم که قابل قبول ملت باشد و در این تصمیم باید ملت باید حضور داشته باشد این حق مسلم شان است هیچ کس نمی تواند این حق را از آنان سلب کنند. اسلام به کسی اجازه نمی دهد که مردم را که دین برایش حق داده است و این حق را سلب کند.»

اما برخی از آگاهان سیاسی به این باور اند که تصمیم طالبان در پیوند به تخلیه رهبر حزب اسلامی از خانه و دفترش، بر تنش‌های اخیر طالبان با پاکستان رابطه دارد.

هبت الله آخند‌زاده در میزان سال ۱۴۰۱ هجری خورشیدی، فرمان ایجاد کمیسیون جلوگیری از غصب زمین و استراداد زمین‌های غصب شده را امضا کرد.

ریاست این کمیسیون را عبدالحکیم شرعی، سرپرست وزارت عدلیه طالبان به عهده دارد اما به باور برخی از آگاهان سیاسی تخلیه رهبر حزب اسلامی از خانه و دفترش به مسایل سیاسی ربط دارد زیرا از ایجاد این کمیسیون نزدیک به دو سال می گذرد.