افغانستان

برنامه جهانی غذا: ۱۵.۸ میلیون نفر در افغانستان به شدت در ناامنی غذایی قرار دارند

برنامه جهانی غذا می‌گوید که از نومبر سال ۲۰۲۳ تا مارچ سال روان میلادی ۱۵.۸ میلیون تن در افغانستان به شدت در ناامنی غذایی قرار داشته‌اند که از این میان ۳.۶ میلیون تن در مرحله «اضطراری» قرار دارند.

در این گزارش آمده است که چهار میلیون نفر از جمله ۳.۲ میلیون کودک زیر پنج سال دچار سوءتغذیه حاد هستند.

برنامه جهانی غذا با اظهار این‌که بحران امنیت غذایی افغانستان همچنان ادامه دارد گفته است که تقریباً چهل درصد از جمعیت افغانستان (۱۵.۸ میلیون نفر) در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴میلادی با ناامنی غذایی حاد مواجه خواهند شد.

براساس این گزارش سیاست‌های سخت‌گیرانه طالبان علیه زنان همچنان به طور نامتناسبی بر دختران و زنان تأثیر خواهد گذاشت.

در این گزارش با اشاره به اخراج صدها هزار مهاجر از کشور‌های همسایه به ویژه پاکستان گفته شده که این امر نیاز به افزایش کمک‌های بشردوستانه را برانگیخته است.

برنامه جهانی غذا پیش‌بینی کرده است که در سال روان میلادی قرار است ۱.۴۶ میلیون افغان به افغانستان برگشت داده خواهند شد.

بر اساس این گزارش دو سال پس از تغییر نظام سیاسی در افغانستان، و رویکرد مقام‌های طالبان در قبال مهاجران نامشخص بوده و ممکن است بسته به تحولات سیاسی دست‌خوش تعدیل شود.