افغانستان

طالبان می‌گویند سال گذشته بیش از چهار میلیون شناسنامه برقی توزیع شده‌اند

عکس از اداره ملی احصاییه و معلومات.

اداره ملی احصاییه و معلومات طالبان گفته است که در سال ۱۴۰۲ هجری خورشیدی برای بیش از چهار میلیون تن شناسنامه برقی توزیع ‌ شده‌اند..

براساس خبرنامه‌ای این اداره، در این مدت ۲میلیون و ۶۸ هزار شناسنامه برای مردان و ۱‌میلیون و ۵۶ هزار شناسنامه برای زنان از طریق ۷۶ مرکز توزیع شناسنامه‌ برقی و «آسان خدمت» در ۳۴ ولایت‌های کشور توزیع شده‌اند.

در خبرنامه آمده است که بیشترین شناسنامه‌های توزیع‌شده در سال گذشته، در ولایت کابل با توزیع نزدیک به ۷۰۰ جلد شناسنامه بوده است.

پس از کابل؛ قندهار، هرات، بلخ و ننگرهار از جمله ولایت‌های با بیشترن آمار توزیع شناسنامه‌های برقی است.

خبرنامه افزوده است که از آغاز روند توزیع شناسنامه برقی در کشور تااکنون، برای نزدیک به ۱۲ میلیون و ۹۰۰ هزار شهروند شناسنامه برقی توزیع شده است.

بر بنیاد این خبرنامه، هفت‌میلیون و ۵۰۰ هزار شناسنامه برای مردان و نزدیک به پنج‌میلیون و ۴۰۰ هزار شناسنامه برای زنان توزیع شده‌اند.

این در حالی است که در نزدیک به سه سال پسین، روند مهاجرت‌ها از کشور به گونه چشمگیر افزایش یافته‌ است، چنانچه تنها بیش از ۶۰۰ هزار تن پس از تسلط طالبان بر افغانستان به پاکستان مهاجر شده‌اند.