بازرگانی

مرحله دوم کارخانه «ملت ستیل» با سرمایه‌گذاری ۵۰ میلیون دالر گشایش یافت

مرحله دوم تولید سیخ‌ گول توسط کارخانه «ملت ستیل» با سرمایه‌گذاری ۵۰ میلیون دالر امروز (یکشنبه) در مراسمی در کابل گشایش یافت.

به گفتۀ مسئولان این شرکت، قرار است تا شش ماه دیگر مرحله سوم این کارخانه نیز به بهره‌برداری سپرده شود.

نقیب‌الله نظری، رییس کارخانه ملت ستیل می‌گوید که در مرحله دوم این کارخانه ۵۰ میلیون دالر سرمایه‌گذاری شده و زمینۀ ‌کار برای ۲ هزار تن به شکل مستقیم فراهم شده‌ است.

او می‌گوید که در مرحله سوم این کارخانه «گادر و خط ریل» تولید خواهد شد.

به گفته او، ۵۰ درصد پروسس آهن در داخل کشور انجام می‌شود‌.

او از طالبان خواست تعرفه صادرات سیخ گول را کاهش بدهند.

آقای نظری گفت که قرارداد صادرات صد تُن سیخ گول تولیدی این شرکت با شرکت‌های ازبیکستانی امضا شده‌ است.

در همین حال، کار روی مرحله سوم این کارخانه نیز روز یکشنبه آغاز شد. مسئولان این کارخانه می‌گویند که با تکمیل مرحله سوم، شمار بیشتر افراد در این کارخانه به کار گماشته خواهند شد.

در این مراسم، عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست وزیران طالبان گفت که برای پشتیبانی از کارخانه‌های تولیدی داخل کشور تعرفه واردات افزایش پیدا خواهد کرد.