افغانستان

کاظمی قمی: با تروریزم منشا خارجی متحدانه عمل شود

حسن کاظمی قمی، سفیر و نماینده ویژه ایران برای افغانستان در واکنش به حمله مرگبار در روسیه گفته است که کشورهای منطقه باید با تروریزم که «منشا خارجی» دارد «متحدانه» عمل کنند.

آقای قمی در اکس تاکید کرد: «نیاز است که کشورهای منطقه با اتکا به ظرفیت‌های یک‌دیگر در برابر نگرانی امنیتی مشترک یعنی ‎تروریزم با منشا خارجی متحدانه عمل کنند.»

سفیر و نماینده ویژه ایران همچنین افزوده است که «حادثه تروریستی» در تالار کنسرتی در مسکو موجب «نگرانی جدی» شده است.

پنجشنبه شب تعداد از افراد وابسته به گروه داعش با هجوم به یک کنسرت نزدیک به ۲۰۰ نفر را کشته و ۱۴۳ تن دیگر را زخمی ساختند.

دولت روسیه گفته است ۱۱ تن به شمول چهار مهاجم را در پیوند به این حمله بازداشت کرده‌اند.