افغانستان

رسانه‌های مربوط به استخبارات طالبان: حمله قندهار را دو تن به شمول یک «شهروند تاجیکستان» انجام داده‌اند

رسانه‌های که زیر نظر استخبارات طالبان فعالیت ‌می‌کنند، گزارش داده‌اند که حمله قندهار توسط مادیاروف اسدبیک و یک فرد دیگر با نام‌های مستعار «طارق و عبدالله» انجام شده است.

این رسانه‌ها با نشر تصاویر از این دو فرد هم‌چنان گفته است که آنان شهروندان یکی از کشورهای آسیای مرکزی و تاجیکستان هستند.

رسانه‌های مربوط به استخبارات طالبان هم‌چنان نوشته‌اند که این دو تن دو ماه پیش به شاخه «خراسان داعش» در ایالت بلوچستان پاکستان پیوسته بودند.

بر اساس ادعای این رسانه‌ها، این دو فرد در طی این دو ماه تحت «آموزش فکری و عقیدتی» در این ایالت پاکستان بوده‌اند و چند روز قبل از «حمله بر کابل بانک جدید»، وارد قندهار شدند.

این رسانه‌ها ‌هم‌چنان گزارش داده‌اند که ایالت بلوچستان پاکستان، اکنون یکی از «مراکز مهم داعش شاخه خراسان» است و این گروه مخی‌گاه‌ها، مراکز تعلیمی و کارگاه‌های «ساخت بمب» در ایالت دارند.

بر اساس ادعای رسانه‌های مربوط به استخبارات طالبان، شهاب المهاجر، رهبر شاخه خراسان داعش و همکاران نزدیک او نیز در ایالت بلوچستان پاکستان زندگی می‌کنند و از همان ایالت، در حال سازماندهی حمله‌ها در خاک افغانستان و سایر نقاط جهان هستند.

این رسانه‌ها هم‌چنان گفته‌اند که یکی از طراحان اصلی «حمله در کرمان ایران» نیز یکی از این دو فرد با نام مستعار «طارق و عبدالله» بوده است.

این در حالی است که روسیه و سازمان پیمان امنیت جمعی، بارهای از تهدیدهای ناشی از افغانستانِ زیر اداره طالبان به آسیای مرکزی هشدار داده‌اند.

در آخرین مورد، دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی در صحبت با خبرگزاری تاس روسیه گفت که مرزهای کشورهای عضو این پیمان؛ به‌ویژه تاجیکستان با افغانستانِ زیر اداره طالبان را برای جلوگیری از این تهدید‌ها، «تقویت» می‌بخشد.