Uncategorized @fa زنان

سکرتر دوم سفارت افغانستان در ژنیو: حمله‌های هدف‌مند در برابر هزاره‌ها و اقلیت‌ها در کشور در حال افزایش است

ثریا عزیزی، سکرتر دوم سفارت افغانستان در ژنیو در پنجاه‌وپنجمین نشست شورای حقوق‌بشر سازمان ملل متحد گفته است که حمله‌های هدف‌مند در برابر هزاره‌ها و اقلیت‌ها در کشور، در حال افزایش یافته است.

عزیز می‌گوید که این حمله‌های هدف‌مند هم‌چنان باعث ایجاد ترس میان خانواده‌ها نیز می‌شود.

او می‌گوید که تامین صلح پایدار و پیش‌رفت در افغانستان، نیاز به ایجاد حکومت فراگیر دارد.

سکرتر دوم سفارت افغانستان در ژنیو، در این نشست گفته است که اقلیت‌ها در کشور، در حال حاضر نماینده در حکومت طالبان ندارند.

طالبان پیش از این گفته‌اند که حکومت آنان همه‌شمول است و حقوق همه شهروندان کشور در آن تامین است.

اما سکرتر دوم سفارت افغانستان در ژنیو در پنجاه‌پنجمین نشست شورای حقوق‌بشر سازمان ملل، با انتقاد از محدویت‌های طالبان بر آزادی مذهبی، افزوده است که کوچ اجباری، حذف زبان‌ها و مداخله در روند کمک‌رسانی، باعث شده که اقلیت‌ها بیش‌تر به حاشیه رانده شوند.

ثریا عزیزی از این اقلیت‌ها هم‌چون «تاجیک، ترکمن، اوزبیک، هندو، سکهـ، عیسوی…» نام برده است.