افغانستان

فعالیت انستیتیوت گردشگری کابل از سر گرفته شد

طالبان امروز (شنبه) در همایشی در کابل انستیتیوت گردشگری را بازگشایی کردند.

این انستیتیوت در سال ۱۳۹۲ هجری خورشیدی از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ دولت پیشین ایجاد شد و پس از سال ۱۳۹۸ این نهاد به گونۀ مستقیم از طریق آزمون کانکور دانشجو جذب می‌کرد و در بخش رهنمای گردشگری و هوتل‌داری جوانان را آموزش می‌داد. اما فعالیت‌ این انستیتیوت پس از سقوط دولت پیشین متوقف بود.

خیرالله خیرخواه وزیر اطلاعات و فرهنگ طالبان در همایشی به مناسبت آغاز دوباره فعالیت‌های این نهاد فضای افغانستان را برای ورود گردشگران «مناسب» خواند.

این در حالی است که موسسه اقتصاد و صلح در رده‌بندی جهانی صلح سال گذشته میلادی، افغانستان را در میان ۱۶۳ کشور، در رده ناآرام‌ترین کشور جهان قرار داد.